Câu hỏi thường gặp

Bến Thành Ford Trường Chinh
Giám dốc dự án: Phạm Phú Khánh
Liên hệ tư vấn:  0908.500.789 - 0908.799.369
Email: ppkhanh@benthanhford.com.vn
Địa chỉ: 831 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

Cần gửi báo giá
Scroll